Voorwaardelijke gevangenisstraffen voor arts en alternatief genezer

Het hof heeft vandaag een 55-jarige arts/acupuncturist en een 73-jarige natuurgeneeskundige veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van respectievelijk 8 en 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren. De straf werd opgelegd voor hun betrokkenheid bij het overlijden van een 52-jarige vrouw. De vrouw overleed in maart 2011 aan borstkanker.

Veroorzaken zwaar lichamelijk letsel

Het hof acht bewezen dat de arts/acupuncturist en de natuurgeneeskundige zwaar lichamelijk letsel hebben veroorzaakt bij de vrouw. Hierdoor namen onder meer de genezingskans en levensverwachting aanzienlijk af en  namen de pijnklachten ernstig toe.

De kern van het verwijt bij beiden is dat zij, terwijl zij wisten of konden vermoeden dat de vrouw aan kanker leed, haar hebben bevestigd en versterkt in haar afkeer van de reguliere geneeskunst. Zij hebben haar actief ontraden zich in het reguliere medische circuit te laten onderzoeken en behandelen.

Het aan de arts/acupuncturist gemaakte verwijt is zwaarder, omdat hij in strijd met de voor artsen geldende gedragsregels onvoldoende afstand tot de vrouw heeft gehouden en daardoor heeft nagelaten de regie te nemen. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de dodelijke afloop.

Strafmaat

De rechtbank had eerder voorwaardelijke straffen opgelegd met een proeftijd van 5 jaren. Zowel de verdachten als het OM hadden hoger beroep ingesteld.

Het OM eiste in hoger beroep respectievelijk 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, en  24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 10 jaren.

Het OM eiste bovendien, als bijzondere voorwaarde, dat beide verdachten gedurende de proeftijd geen handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg meer mogen verrichten.

Het hof heeft die zeer ver strekkende bijzondere voorwaarde niet opgelegd omdat het hof de kans op herhaling gering acht.  Een langere proeftijd dan twee jaren is volgens de toen geldende wet niet mogelijk. Beide verdachten zijn niet eerder met politie en justitie in aanraking geweest en hebben 25 jaren zonder problemen hun beroep uitgeoefend. Bovendien is de arts/acupuncturist inmiddels ook tuchtrechtelijk veroordeeld, waarbij hem het recht is ontzegd de geneeskunst uit te oefenen.

Print Friendly and PDF ^