Voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraf voor medeplegen van verduistering van honderden iPhones in dienstbetrekking

Rechtbank Gelderland 15 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2247 Op 26, 29, 30 en 31 oktober 2014 waren verdachte en medeverdachte werkzaam bij slachtoffer 1 te Ede als teamleider resp. meewerkend voorman. Op voornoemde data hebben verdachte en medeverdachte samen bij slachtoffer 1 te Ede diverse iPhones weggenomen. Zij waren op die momenten uit hoofde van hun functie aan het werk. De weggenomen telefoons zijn mobiele telefoons van het merk Apple van de typen iPhone 6 gold 16 GB, iPhone 6 silver 16 GB en 128 GB, iPhone 6+ gold 16 GB en iPhone 5s spacegrey 32 GB. Slachtoffer 1 distribueert iPhones van het bedrijf slachtoffer 2.

Het in de tenlastelegging opgenomen aantal verduisterde iPhones wordt door de verdediging betwist. De vraag die thans ter beoordeling voorligt, is hoeveel iPhones in totaal zijn verduisterd. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.

In de aangifte is hierover het volgende verklaard. Op 30 oktober 2014 is door twee klanten van slachtoffer 1 gemeld dat hun zending niet compleet geleverd was. Het Zweedse bedrijf naam 1 miste 60 telefoons van het type iPhone 6 gold 16 GB en het Zweedse bedrijf naam 2 gaf te kennen 20 telefoons van het type iPhone 6 silver 128 GB te missen.

Voorts zijn door aangever camerabeelden bekeken waarmee is geconstateerd dat de iPhones zijn weggenomen. Aangever zag op de beelden van 29 en 30 oktober 2014 dat er 8 dozen zijn weggenomen waarin in totaal 80 telefoons zaten van het type iPhone 5s spacegrey 32 GB. Op de beelden van 30 en 31 oktober 2014 zag aangever dat er een pallet met daarop 18 dozen is weggenomen waarin in totaal 180 telefoons zaten. Dit betrof 60 telefoons van het type iPhone 6+ gold 16 GB en 120 telefoons van het type iPhone 6 silver 16 GB.

Tezamen leveren voornoemde aantallen een hoeveelheid van 340 telefoons op. De aangifte vermeldt specifiek op welke datum telefoons zijn weggenomen en omschrijft aan de hand van de door de Zweedse bedrijven gedane meldingen en het op de camerabeelden zichtbare aantal dozen hoeveel iPhones dit betreft en om welke typen het gaat. De rechtbank heeft geen enkele reden om te twijfelen aan deze (gedetailleerde) omschrijving.

Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank daarom vast dat in totaal 340 iPhones zijn weggenomen.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde.

Bewezenverklaring

  • Medeplegen van verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 180 uur.

Verdachte had als teamleider een verantwoordelijke functie alsmede een voorbeeldfunctie. De verduisteringen hebben op drie verschillende momenten plaatsgevonden. Verdachte is gedurende die tijd niet tot inkeer gekomen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^