Voorwaardelijke geldboete voor schending EVOA

Rechtbank Rotterdam 11 mei 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4242

De verdachte rechtspersoon heeft een container beladen met mengafval vanuit Duitsland , via Nederland, doen overbrengen naar Hong Kong. Het transport van dit afval geschiedde zonder kennisgeving aan en toestemming van de betrokken autoriteiten, zodat sprake is van illegale overbrenging als bedoeld in de EVOA.

Gezien de ernst van het feit acht de rechtbank een geldboete passend. In de omstandigheden dat de verdachte rechtspersoon de overtreding bijna twee jaar geleden en niet opzettelijk heeft begaan, ziet de rechtbank echter aanleiding om, anders dan door de officier van justitie is geëist, de geldboete van EUR 2.500,- geheel voorwaardelijk op te leggen.


Lees hier de volledige uitspraak.
 

Print Friendly and PDF ^