Voorhanden hebben van illegale sigaretten in Litouwen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8086

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van illegale sigaretten te Litouwen met het doel deze sigaretten naar Nederland te vervoeren. 

Verdachte heeft bij de Douane Recherche Dienst en de rechter-commissaris in Litouwen op respectievelijke 17 en op 21 november 2006 een gedetailleerde bekennende verklaring afgelegd waarin hij heeft verklaard dat hij samen met medeverdachte vanuit Polen naar Litouwen is gereden om sigaretten vanuit Litouwen naar Nederland te vervoeren. Naderhand bij een verhoor door de FIOD, ter terechtzitting in eerste aanleg en ter terechtzitting bij het hof heeft verdachte het feit ontkend en aangeven dat zijn bekennende verklaring door de Litouwse tolk bewust verkeerd is vertaald.

Indien de sigaretten op de Nederlandse markt zouden worden gebracht zou de Nederlandse staat door het niet betalen van de accijns voor mogelijk ruim € 97.000 zijn benadeeld.

Dat stelling van verdachte dat zijn verklaring bij de politie en de rechter-commissaris te Litouwen (in het bijzijn van een advocaat) door de tolk bewust foutief is vertaald is acht het hof niet geloofwaardig. Deze stelling wordt niet met enig concreet te verifiëren feit en/of omstandigheid onderbouwd. Daarnaast worden de door verdachte in Litouwen afgelegde verklaringen op essentiële onderdelen ondersteund door de verklaring van de medeverdachte afgelegd op 20 november 2011 bij de Douane Recherche Dienst te Litouwen en ook uit de getapte telefoongesprekken komt naar voren dat verdachte hierbij betrokken is.

Bewezenverklaring 

Medeplegen van opzettelijk een in artikel 5 van de Wet op de accijns opgenomen verbod overtreden.

Strafoplegging

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 100 uur.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly and PDF ^