NZa legt huisartsenpraktijk recordboete op

De NZa heeft aan een huisartsenpraktijk in Lelystad een boete van 100.000 euro opgelegd vanwege het veelvuldig in rekening brengen van onjuiste declaraties en gebreken in de administratieve verslaglegging. 

Na een gezamenlijke melding van ziektekostenverzekeraars is de NZa een onderzoek begonnen, dat betrekking had op de periode 1 januari 2011 tot en met 13 maart 2015. 
De huisartsenpraktijk declareerde veelvuldig de hogere tarieven voor avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW), terwijl de huisarts aangesloten was bij een huisartsenpost. Deze ANW-tarieven mogen naar het oordeel van de NZa alleen in rekening worden gebracht door huisartsen die niet zijn aangesloten bij een huisartsenpost.

Verder was de administratie niet op orde. Uit de administratie werd niet duidelijk of en zo ja, welke zorg was geleverd. En evenmin of deze zorg juist was gedeclareerd. Dit is zorgelijk omdat de burger niet alleen is gebaat bij goede zorg, maar ook bij het goed administreren en declareren van deze zorg. 

De NZa wijst erop dat onjuist declareren de betaalbaarheid van de huisartsenzorg schaadt. Daarnaast zorgen onjuist declarerende huisartsen voor oneerlijke concurrentie en brengen zij schade toe aan de reputatie van collega's die wel goed declareren. Daarom pakt de NZa onjuist declarerende en slecht administrerende huisartsen aan.

Bron: NZa

Print Friendly and PDF ^