Vidgen-problematiek: Ondervragingsrecht & artikel 6 EVRM

Onlangs schreef Schalken een noot bij de uitspraak van de Hoge Raad van 10 december 2013 (NJ 2014/313). In deze complexe moordzaak, waarin de verdachte X ontkende, draaide alles om het bewijs dat in hoofdzaak berust op de bekennende, en voor X belastende verklaring van medeverdachte Y, die evenwel niet door de verdediging aan de tand kon worden gevoeld.

Volgens de heersende leer van de Hoge Raad — zoals geactualiseerd in HR 29 januari 2013, NJ 2013/145, m.nt. Schalken, post-Vidgen — mag in die situatie de bij de politie afgelegde verklaring voor het bewijs worden gebezigd, mits zij in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen. Maar is daarmee alles gezegd?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^