Videoboodschap Opstelten bij lancering TBS&H: het strafrecht als optimum remedium

Gisteren is in Den Haag het nieuwe Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) officieel gelanceerd. Bij de lancering van het tijdschrift waren zo'n 70 getuigen aanwezig, variërend van advocaten, beleidsmede- werkers, opsporingsambtenaren en wetenschappers. Graag had ook Minister Opstelten zijn opwachting gemaakt op dit feestje ter gelegenheid van de doop van het tijdschrift. Omdat hij helaas niet fysiek aanwezig kon zijn, deelde hij zijn enthousiasme op een “bijzondere” manier, namelijk door middel van een videoboodschap.

De Minister gaf aan bijzonder blij te zijn met het nieuwe tijdschrift - en zeker met dit speciale themanummer over het actuele en aansprekende onderwerp faillissementsfraude. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de veranderingen die ons te wachten staan, in het kader van het Wet- gevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht, te belichten.

In de optiek van de Minister zullen we een visie moeten ontwikkelen op de rol van het strafrecht als optimum remedium: een gerichte, effectieve aanpak van fraudeurs vraagt volgens hem om een verbinding tussen het strafrecht en andere vormen van handhaving, toezicht en nalevingsbe- vordering. Hierbij denkt hij – onder meer – aan gerichte aandacht voor preventie, voorlichting en snelle en adequate detectie van risico’s. Daardoor kan de inzet van het strafrecht beter afgestemd worden op wat andere partijen in de fraudehandhavingsketen al doen.

Als voorbeeld van dergelijke afstemming en samenwerking noemt de Minister de Haagse pilot. Daar heeft de rechter-commissaris faillissementen een “fraudespreekuur” voor curatoren ingericht. Ook is er speciale politie- en vervolgingscapaciteit vrijgemaakt. Die heeft al geleid tot de opsporing van een aanzienlijk aantal relatief eenvoudige faillissementsfraudezaken, die vervolgens worden afgedaan op speciale themazittingen. Het Functioneel Parket ondersteunt deze regionale aanpak van faillissementsfraude. Die Haagse aanpak is een mooi voorbeeld van een best practice. Inmiddels gaan ook de regio’s Midden-Nederland en Amsterdam met een vergelijkbare aanpak van start.

De volledige videoboodschap is tot en met 22 mei terug te zien. Klik hier om de boodschap te bekijken.

De volledig uitgeschreven tekst kunt u hier raadplegen.

Print Friendly and PDF ^