Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving officieel gelanceerd

Zowel vanuit de politiek als de rechtspraktijk neemt de aandacht voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit de laatste jaren sterk toe, terwijl ook binnen de wetenschap met steeds meer nadruk specifiek wordt stilgestaan bij het bijzonder deel van het strafrecht. In dit licht introduceert Uitgeverij Maklu in samenwerking met BijzonderStrafrecht.nl het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H). Met de inhoud wordt niet alleen beoogd de rechtspraktijk op rechtswetenschap- pelijk niveau adequaat te bedienen, omgekeerd wil het de rechtswetenschap niet onthouden welke implicaties en complicaties dit deel van het strafrecht voor de praktijk heeft. Doel van TBS&H is dan ook het opzetten van hét forum waarin kritisch wordt gereflecteerd op de ontwikkelingen binnen het bijzonder strafrecht.

In de redactie van TBS&H zijn zowel advocatuur en bedrijfsleven als wetenschap vertegenwoordigd:

Klik hier voor meer informatie over TBS&H.

Lancering

TBS&H werd officieel gelanceerd tijdens een informele middag, waarbij een vijftal gerenommeerde sprekers - welke verbonden zijn aan TBS&H - enkele domeinen binnen het bijzonder strafrecht belichtte:

Deze week zal op BijzonderStrafrecht.nl uitgebreid aandacht worden besteed aan het lanceringsevenement en deze bijdragen.

Eerste editie

De eerste editie van TBS&H betreft een themanummer dat in het teken van Faillissementsfraude staat. De eerste editie kunt u hier raadplegen.

Naamloos

 

Print Friendly and PDF ^