'Verschoningsrecht onder spervuur'

Van allerlei kanten klinkt de roep om inperking van het verschoningsrecht van advocaten of tenminste om een kritische blik daarop. Vooral het feit dat het Openbaar Ministerie tezamen met de minister en de politiek beweren dat het verschoningsrecht in Nederland zou zijn doorgeschoten en aan herijking toe is, maakt dat het verschoningsrecht en de advocatuur ook wat van die kritiek te duchten hebben. Het Openbaar Ministerie vecht beroepen op geheimhouding en verschoning met verve aan, en de minister en de politiek hebben de sleutel in handen om deze op andere wijze vorm te geven. Verder in dit artikel:

  1. Verschoningsrecht onder spervuur
  2. Verschoningsrecht in Nederland
  3. Het verschoningsrecht biedt vertrouwen in en bescherming van het geheim
  4. Integere eerbiediging van de grenzen van het verschoningsrecht
  5. Is het verschoningsrecht doorgeschoten?
  6. Afronding en conclusies

 

Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

 

 

Print Friendly and PDF ^