Verduistering in dienstbetrekking: oplegging voorwaardelijke gevangenisstraf. Rb acht het - met het oog op de schulden van verdachte – van belang dat zij zo spoedig mogelijk kan beginnen met het maken van zo veel mogelijk betaalde werkuren

Rechtbank Noord-Nederland 24 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4800 Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer vier en een half jaar meerdere malen geldbedragen van haar werkgever verduisterd voor in totaal € 60.000. Zij had die geldbedragen uit hoofde van haar baan als administratief medewerkster bij dat bedrijf onder zich. Met het verduisterde geld betaalde verdachte haar schulden, kocht zij goederen voor privégebruik en voldeed zij rekeningen met betrekking tot aan haar verleende diensten. 

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank in het voordeel van verdachte gelet op het aanzienlijke tijdsverloop tussen het plegen van het feit en de berechting. Daarnaast acht de rechtbank het van groot belang dat er ten aanzien van verdachte wordt ingezet op hulpverlening. Tot slot acht de rechtbank het met het oog op de schulden van verdachte van belang dat zij zo spoedig mogelijk kan beginnen met het maken van zo veel mogelijk betaalde werkuren.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^