Veroordeling werknemer gemeente tot gevangenisstraf van 12 maanden wegens valsheid in geschrifte en oplichting

Rechtbank Limburg 14 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11521 Verdachte was vanaf 2008 werkzaam bij de Gemeente Roermond als teamleidster van de Afdeling Financiën Cluster Belastingen. Vanaf medio 2010 tot medio 2012 heeft zij haar werkgever weten te misleiden waardoor de Gemeente ten onrechte geld op diverse rekeningen van verdachte (en/of haar familie) heeft gestort.

Dit deed verdachte door het valselijk opmaken of vervalsen van facturen, die de gemeente vervolgens ten onrechte aan haar betaalde en door het opmaken van zogenoemde “vergoedingen proceskosten uitspraak op bezwaar”. Hierin had verdachte vermeld dat de gemeente de indiener van het (fictieve) bezwaarschrift een proceskostenvergoeding verschuldigd was. Ook deze vergoedingen heeft de gemeente vervolgens ten onrechte aan verdachte betaald. Daarnaast heeft zij via een aantal systeemhandelingen op haar computer bezwaarschriften -die in het verleden door andere mensen in het kader van de WOZ waren ingediend- dusdanig gemanipuleerd dat ook hierdoor de gemeente ten onrechte geld aan verdachte heeft uitgekeerd. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat gedurende de twee jaar dat verdachte deze fraude heeft gepleegd, de gemeente meer dan € 158.000 aan verdachte heeft overgemaakt.

Verdenking

De verdenking komt er op neer dat verdachte:

  • Feit 1: (meermalen) facturen en/of bezwaarschriften en/of “vergoeding proceskosten n.a.v. uitspraak op bezwaar” valselijk heeft opgemaakt of vervalst;
  • Feit 2: de gemeente Roermond (meermalen) heeft opgelicht.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1 tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen in die zin dat verdachte in de periode van 10 juni 2010 tot en met 3 september 2012 facturen en vergoedingen proceskosten valselijk heeft opgemaakt en een factuur heeft vervalst. Verdachte dient partieel te worden vrijgesproken van hetgeen onder het eerste gedachtestreepje is tenlastegelegd, omdat het hier om fraude gaat die alleen via systeemhandelingen heeft plaatsgevonden. Ook acht de officier van justitie het onder 2 primair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich ten aanzien van de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, met dien verstande dat ook zij vindt dat de periode waarin de fraude heeft plaatsgevonden dient te worden ingekort en dat verdachte ten aanzien van het eerste gedachtestreepje van het onder feit 1 tenlastegelegde partieel dient te worden vrijgesproken.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte valsheid in geschrift heeft gepleegd door meermalen facturen en “vergoeding proceskosten n.a.v. uitspraak op bezwaar” valselijk op te maken of te vervalsen (feit 1) en dat zij gemeente Roermond heeft opgelicht (feit 2 primair), gelet op:

  • de aangifte namens gemeente Roermond;
  • de verklaring van getuige getuige;
  • de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting en bij de politie.

Bewezenverklaring

  • Feit 1: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;
  • Feit 2 primair: oplichting, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^