Veroordeling wegens skimming

Rechtbank Amsterdam 1 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4957

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal skimmen van parkeerautomaten met name in Amsterdam.

Verdachte heeft daarbij een leidinggevende danwel sturende rol gehad. Verdachte heeft niet alleen een zeer grote hoeveelheid skimapparatuur en -materiaal dat was bedoeld om te skimmen voorhanden gehad, hij heeft mensen die in zijn woning in Amsterdam verbleven aangestuurd om skimapparatuur te plaatsen en over de hele wereld zijn zogenaamde “cashers” ingezet. Verdachte heeft zich hiermee samen met zijn mededaders gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan een omvangrijke professioneel opgezette fraude. Daarbij gaat de rechtbank er op basis van het dossier en de bewezenverklaringen vanuit dat verdachte in deze criminele organisatie een spilfunctie heeft gehad, waarbij is geskimd, passen valselijk zijn opgemaakt, opzettelijk gebruik is gemaakt van valse passen en van voorwerpen die bestemd zijn voor het opzettelijk valselijk opmaken van betaalpassen.

Het delict treft in eerste instantie de individuele pashouders, die plotseling zien dat geld van hen is opgenomen. Daar de banken veelal de schade van de pashouders vergoeden, zijn het doorgaans de bedrijven en via hen hun klanten aan wie die kosten uiteindelijk worden doorgegeven, die de financiële schade dragen. Voor de individuele burger is het bovendien een uitermate onveilig idee dat een ander over zijn of haar banktegoeden kan komen te beschikken. De benadeelde kaarthouders hebben ongevraagd te maken gekregen met een hoop administratieve rompslomp en ook met de onzekerheid of zij hun geld nog terug zouden krijgen. De rechtbank rekent dit verdachte zeer aan. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de heling van betaalpassen.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^