Veroordeling wegens hypotheekfraude

Rechtbank Noord-Nederland 28 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5878

Verdachte heeft gedurende een periode van enkele jaren valse documenten ingediend in het kader van drie afzonderlijke hypotheekaanvragen. Tweemaal is (mede) op basis van die documenten een hypotheek verstrekt en eenmaal is het bij een poging gebleven omdat de hypotheekaanvraag is afgewezen. Daarnaast heeft verdachte een geldbedrag van in totaal € 147.585,00, afkomstig uit het bouwdepot van één van deze hypotheken, witgewassen. Hij heeft de hypotheekverstrekker door middel van valse facturen bewogen het geld te betalen aan een medeverdachte en deze het geld vervolgens laten overmaken op een rekening waarover hij de beschikking had. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan het verduisteren van een geldbedrag van € 167.049,73, afkomstig uit een erfenis. De rechtbank heeft verdachte voor deze feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Lees hier de volledige uitspraak.

Rechtbank Noord-Nederland 28 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5877

De echtgenote van verdachte wordt vrijgesproken van het opzettelijk gebruik maken van valse geschriften, het witwassen van geldbedragen en (poging tot) het oplichten van enkele hypotheekverstrekkers. Hoewel twee van de hypotheekaanvragen zijn gedaan op naam van de echtgenote van verdachte en de betalingen uit het bouwdepot zijn (door)gestort op de rekening van een bedrijf van de echtgenote verdachte, acht de rechtbank niet bewezen dat zij betrokken is geweest bij deze feiten.

Lees hier deze uitspraak.

Rechtbank Noord-Nederland 28 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5879

Een medeverdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf van 120 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden ter zake van valsheid in geschrifte en oplichting. Medeverdachte heeft eind 2004/begin 2005 een hypotheekverstrekker (onder meer) een valse werkgeversverklaring en een valse salarisspecificatie doen toekomen en deze daardoor in strijd met de waarheid doen geloven dat hij een vast dienstverband had en € 7.200,00 bruto per maand verdiende. Mede op basis van deze gegevens heeft de hypotheekverstrekker verdachte een hypotheek van € 445.000,00 verstrekt. Daarnaast heeft medeverdachte in 2004 een valse werknemersverklaring opgemaakt met betrekking tot zijn zoon.

Lees hier deze uitspraak.

Rechtbank Noord-Nederland 28 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5880

Een bekende van verdachte wordt vrijgesproken van het oplichten van twee hypotheekverstrekkers en valsheid in geschrifte. Verdachte heeft valse documenten ingediend in het kader van twee afzonderlijke hypotheekaanvragen met betrekking tot één woning. Eenmaal is (mede) op basis van die documenten een hypotheek verstrekt en eenmaal is het bij een poging gebleven omdat de hypotheekaanvraag is afgewezen. In beide gevallen zijn documenten ingediend die (zogenaamd) betrekking hadden op een dienstverband tussen de aanvrager van de hypotheek en een bedrijf van de bekende van verdachte. Mede op grond van een handschrift- en handtekeningonderzoek van het NFI acht de rechtbank niet bewezen dat de bekende van verdachte deze documenten heeft opgesteld of ondertekend. De rechtbank acht niet bewezen dat de bekende verdachte betrokken is geweest bij deze feiten.

Lees hier deze uitspraak.

Print Friendly and PDF ^