Veroordeling wegens het verkopen van kaas op markten in Papendrecht, Gorinchem en Zwijndrecht terwijl de stillegging van de onderneming was bevolen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 juni 2013, LJN CA2339

Aan de onderneming van verdachte was bij een eerdere rechterlijke uitspraak de stillegging voor 6 maanden opgelegd in verband met het veelvuldig op onhygiënsiche wijze verkopen van bedorven en ernstig beschimmelde kazen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan overtreding van die stillegging door tot zes maal toe, middels verkoopmedewerkers, op marktstandplaatsen te staan waarvoor een vergunning was aangevraagd door desbetreffende onderneming.

Door opzettelijk te handelen in strijd met die stillegging heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank te kennen gegeven rechterlijke uitspraken in zeer ernstige mate te minachten.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot betaling van een geldboete van € 3.000 en een gevangenisstraf van 12 weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^