Alleen België is nog tegen Europese 'Salduz'

De Europese Commissie heeft samen met het Europees Parlement en de Europese Raad van Ministers (de zogenaamde Triloog) beslist dat iedere verdachte recht heeft op bijstand door een advocaat tijdens àlle verhoren. Er is een richtlijn klaar die in juli of in het najaar door het Europees Parlement wordt goedgekeurd en daarna bekrachtigd. Drie jaar later, in het najaar van 2016 dus, moet ze dan in alle landen van de EU, die hiervoor geen uitzondering hebben gevraagd (zoals Engeland en Denemarken), van kracht zijn.

De richtlijn werd op 5 juni goedgekeurd op de Coreper (Comité des Représentations Permanennts, een club van ambassadeurs die in de plaats van de minister van de Europese Raad stemt). Er was geen enkele tegenstem, hoewel Oostenrijk, Roemenië en Frankrijk nog een beetje tegenpruttelden. België heeft zich bovendien als enige bij de stemming onthouden. Minister van Justitie Annemie Turtelboom: "Ik heb daar gezegd dat deze richtlijn voor ons veel te ver gaat. Ze heeft enorme budgettaire gevolgen en bovendien moeten we onze hele strafprocedure herzien. Waarschijnlijk zal ook de hervorming van de rechtsbijstand (door het invoeren van een remgeld) niet ver genoeg gaan."

Aanvankelijk waren meerdere landen, o.a. Spanje, Italië, Portugal, Letland en Frankrijk, ook tegen de richtlijn. Maar die landen draaiden bij. "Vermoedelijk omdat in de meeste van die landen de verdachten zelf hun advocaat moeten betalen in tegenstelling tot bij ons", aldus Turtelboom.

Bron: hbvl.be

Print Friendly and PDF ^