Veroordeling wegens fraude met kinderopvangtoeslag en het schenden van een wettelijke inlichtingenplicht

Gerechtshof Amsterdam 10 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4134

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het oplichten van de Belastingdienst door aanvragen en wijzigingen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst in te dienen, terwijl zij wist dat zij op die toeslag geen recht had.

De verdachte heeft in dit verband valsheid in geschrift gepleegd en heeft een wettelijke inlichtingenplicht geschonden. Daarnaast heeft zij heeft de aan haar uitbetaalde Kinderopvangtoeslag, een bedrag van in totaal ruim € 118.000,00, naar eigen inzicht besteed. Daarmee heeft de verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan het witwassen van de door die oplichting verkregen geldbedragen.
 

Bewezenverklaring 

 • Feit 1: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.
   
 • Feit 2: valsheid in geschrift en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst.
   
 • Feit 3: in strijd met een haar krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf en terwijl zij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van haar recht op die verstrekking dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking.
   
 • Feit 4: van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
   

Strafoplegging 

Gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly and PDF ^