Veroordeling voormalig gemeenteraadslid Delft voor schending ambtsgeheim blijft in stand

Hoge Raad 17 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:36

De verdachte is op 2 juni 2015 door het gerechtshof Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 500 wegens schending van zijn ambtsgeheim door als lid van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte vertrouwelijke/geheime informatie over de aanbesteding/het ontwerp van de Sebastiaansbrug te Delft door middel van een persbericht aan derden te verstrekken.

Het gaat in deze zaak om de verdenking dat de verdachte, raadslid van de gemeente Delft, als lid van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft deelgenomen aan vergaderingen van deze commissie, die als onderwerp hadden de aanbesteding/het ontwerp van een brug in Delft. Aan het einde van de eerste, besloten, vergadering stemden – met uitzondering van de verdachte – alle aanwezige leden ermee in de beslotenheid te handhaven. Kort na de tweede vergadering heeft de verdachte informatie uit die vergadering door middel van een, ook aan de commissie verzonden, persbericht naar buiten gebracht. Dat heeft geleid tot een aangifte tegen en een strafvervolging van de verdachte.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag heeft de verdachte beroep in cassatie ingesteld.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^