Veroordeling voor valsheid in geschrifte: veroordeling tot voorwaardelijke geldboete van 500 euro

Rechtbank Noord-Nederland 23 oktober 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5251

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

  • veroordeling voor het ten laste gelegde;
  • oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden met een proeftijd van twee jaar.

Oordeel rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Hij heeft uit naam van een niet bestaande stichting een verklaring opgesteld. Hij heeft naar eigen zeggen geprobeerd mensen te helpen door deze verklaring op te stellen en te verstrekken aan derden. Kennelijk heeft hij de naam van deze stichting gebruikt om zijn werkzaamheden een meer officieel karakter te geven.

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat hij in de periode van 1 april 2013 tot en met 29 mei 2013 te [pleegplaats] een getypte brief dat hij mevrouw [slachtoffer] bij haar verklaring bijstaat - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte de volgende passages in strijd met de waarheid opgenomen:

  • "ik, [verdachte], werkzaam bij Stichting Wegwijs" en
  • "heeft zij haar verklaring in het Turks op papier gezet en deze heeft onze Stichting in haar bijzijn vertaald naar het Nederlandse taal"
  • en bij de ondertekening: "Dhr. [verdachte] Werkzaam bij St. Wegwijs",

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

De handelwijze van verdachte is laakbaar, maar naar het oordeel van de rechtbank niet dusdanig ernstig dat deze een (voorwaardelijke) gevangenisstraf rechtvaardigt. Een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, zoals door de raadsvrouw is bepleit, is echter ook niet aan de orde. De rechtbank zal, gelet op de aard en ernst van het feit en de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte, een geheel voorwaardelijke geldboete opleggen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^