'De Wet versterking positie curator. Wordt hierdoor faillissementsfraude beter aangepakt?'

De minister van Veiligheid en Justitie wil faillissementsfraude aanpakken en daarbij de rol vande curator uitbreiden. Drie van de zeven wets- en voorontwerpen die de minister in het kader van zijn Programma Herijking Faillissementsrecht indiende, hebben betrekking op de fraudebestrijding. Het is de vraag of al deze voorgestelde regelingen zich wel steeds verdragen met de aan de curator opgedragen behartiging van de belangen van de crediteuren in het betreffende faillissement. Enerzijds valt toe te juichen dat de actieve informatieplicht van de gefailleerde wordt uitgebreid, maar als de curator na ontvangst van belastende informatie aangifte moet doen, komt al snel nemo tenetur-beginsel in beeld.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^