Veroordeling voor onjuiste verklaring luchtvracht

De militaire kamer heeft een op vliegbasis Leeuwarden gelegerde militair veroordeeld voor valsheid in geschrifte. De man tekende en verstrekte zogenaamde ‘Non Dangerous Goods’-formulieren, bestemd voor luchtvracht vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij deed dit echter zonder te controleren of de vracht daadwerkelijk ongevaarlijk was.

Veiligheid in gevaar

Doordat de man deze formulieren ongezien en zonder verdere controle ondertekende, bracht hij de veiligheid van het luchtverkeer en de bemanning van het betreffende vliegtuig in gevaar. Er zijn grote hoeveelheden scherpe munitie verzonden, zonder dat dit bekend was bij de betrokken personen. Omdat hij  munitiebeheerder is, had hij op de hoogte moeten zijn van wat er vervoerd werd en waaraan hij, onder zijn verantwoording, de status ‘Non Dangerous Goods’ gaf.

Veroordeling

De man is verder veroordeeld voor de invoer, zonder vergunning, van 203 scherpe patronen in zijn persoonlijke bagage en het voorhanden hebben van patroonmagazijnen. De man is veroordeeld tot een werkstraf  van 80 uur.

Vrijspraak

De man is, evenals een collega, vrijgesproken voor de invoer van een andere partij munitie. Het betrof hier onder meer gebruikte hulzen. Nu niet vast stond dat deze als hulzen hergebruikt konden worden kunnen deze naar het oordeel van de militaire kamer niet als munitie in de zin van de Wet Wapens en Munitie worden aangemerkt.

 

 

Print Friendly and PDF ^