Veroordeling voor internetoplichting

Rechtbank Noord-Nederland 2 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4656

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan internetoplichting. Hij bood telkens onder een valse naam en hoedanigheid goederen aan en kwam, nadat hij met betrekking tot deze goederen een overeenkomst had gesloten en nadat de aangevers geld hadden overgemaakt, de afspraak om te leveren niet na. Aangevers hebben hierdoor schade geleden. Hiermee heeft hij welbewust anderen benadeeld, kennelijk met geen ander doel dan eigen geldelijk gewin. Aldus heeft verdachte het vertrouwen van de aangevers beschaamd en, meer in het algemeen, het vertrouwen aangetast dat personen in elkaar moeten en kunnen hebben als ze onderling zaken met elkaar doen via internet. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan vernieling van een raam van een woning.

Verdachte is reeds eerder voor strafbare feiten veroordeeld.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf, bestaande uit het verrichten van 200 uren onbetaalde arbeid.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^