Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan door rechtspersoon valselijk opmaken van E101-verklaringen met doe deze aan Poolse werknemers te verstrekken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:453

Verdachte heeft als feitelijk leidinggevende van bedrijf 1 samen met medeverdachte 1 een aantal zogenaamde E101-verklaringen valselijk opgemaakt en verstrekt aan Poolse ondernemers. Het doel van deze verklaringen is om als bewijs te dienen dat de op die verklaringen genoemde personen gedurende de vermelde periode onderworpen zijn aan de sociale verzekeringswetgeving van het land dat de verklaring heeft afgegeven.

Omdat op de onderhavige verklaringen stond vermeld dat de genoemde Polen als zelfstandige arbeid verrichten, terwijl in werkelijkheid sprake was van een dienstbetrekking, hadden over de aan hen uitbetaalde vergoeding loonheffing en premies zorgverzekeringswet moeten worden ingehouden en afgedragen. Nu dat niet is gebeurd, is door de Staat nadeel geleden.

Daarbij komt dat verdachte als feitelijk leidinggevende van de rechtspersoon, welk bedrijf de administratie van een aantal Poolse ondernemingen voerde, een extra verantwoordelijkheid had. De rechtbank rekent verdachte dit feit dan ook zwaar aan.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 50 uren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^