Veroordeling van verdachte (rechtspersoon) wegens het zich schuldig maken aan meerdere milieu- en arbeidgerelateerde feiten

Rechtbank 's-Gravenhage 20 juli 2012, LJN BX2254

Tweemaal heeft het bedrijf in strijd met haar vergunning afvalwater in het gemeentelijke riool geloosd met een te hoog sulfaatgehalte. Bij de eerste keer heeft het bedrijf dit voorval niet tijdig gemeld en heeft zij het feit pas gemeld nadat zij daarop door een toezichthoudende instantie was gewezen. 

Voorts heeft het bedrijf onvoldoende veiligheidsmaatregelen in acht genomen ten aanzien van het milieu en haar werknemers, en waren die onvoldoende opgenomen in het veiligheidsbeheersysteem. 

De rechtbank veroordeeld verdachte tot een geldboete van € 80.000,- waarvan € 50.000,- voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.
Print Friendly and PDF ^