Veroordeling tot werkstraf voor valsheid in geschrifte asbestrapportages

Rechtbank Arnhem 30 augustus 2012, LJN BX6150


De rechtbank acht bewezenverklaard dat verdachte 13 asbestinventarisatierapporten van zijn bedrijf heeft vervalst door gegevens te gebruiken van een bedrijf waarmee hij aanvankelijk samenwerkte, welke samenwerking hij inmiddels had opgezegd. 

De straf valt lager uit dan de eis van de officier van justitie omdat de feiten zich binnen een relatief korte periode afspeelden en verdachte een blanco strafblad had. Verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

Print Friendly and PDF ^