Veroordeling tot voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor IE-fraude (art. 337Sr)

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4030

Een 49-jarige man uit Haaksbergen is veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 180 uur. De man voerde vervalste fietsonderdelen in met de bedoeling om deze te verkopen. Onwetende kopers zouden na aankoop worden opgescheept met producten van een aanzienlijk slechtere en daarmee wellicht zelfs gevaar zettende kwaliteit. De man maakte inbreuk op erkende wielermerken als FFWD Fast Forward, Pinarello, Most, Dura Ace en Easton, met als doel snel geld te verdienen.
 

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle onder beide parketnummers tenlastegelegde feiten. Hiertoe heeft de officier van justitie aangevoerd dat verdachte heeft verklaard de verkoper van de fietsonderdelen te zijn geweest, dan wel dat de FIOD heeft vastgesteld dat verdachte deze onderdelen onder zich had. De Douane en de verschillende merkhouders hebben vastgesteld dat het om merk vervalste goederen gaat.

Het verweer van verdachte dat hij onwetend was van de merkvervalsing en te goeder trouw was acht de officier van justitie op basis van het dossier onhoudbaar.

Ten aanzien van het verweer van verdachte dat hij na zijn aanhouding in de eerste zaak is overgegaan op handel in merkloze goederen heeft de officier van justitie gesteld dat uit de tekst van de advertenties, het proces-verbaal van de pseudokoop en de in beslagneming van de verschillende onderdelen volgt dat ook dit verweer onhoudbaar is.
 

Het oordeel van de rechtbank

Relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot parketnummer 08/996122-15

De Douane/kantoor Schiphol Cargo heeft in de periode van december 2014 tot februari 2015 tijdens fysieke controles 45 ingevoerde zendingen/pakketten gecontroleerd. verbalisant, werkzaam bij de Douane/kantoor Schiphol Cargo en aangewezen als vraagbaak intellectueel eigendomsrecht, heeft vastgesteld dat de 45 pakketten fietsonderdelen (wielervelgen, fietssturen en een fietsframe) bevatten met de vermelding van het woord- en beeldmerk FFWD Fast Forward, Dura Ace, Easton, Most en Pinarello. Deze fietsonderdelen waren gelijkend op de originele wielervelgen, fietssturen en een fietsframe van deze geregistreerde merken.

verbalisant heeft de in de zendingen aangetroffen 44 sets wielervelgen, drie fietssturen en een fietsframe op een aantal punten beoordeeld. Geadresseerde van deze zendingen was verdachte, adres 1 of getuige, adres 2. verbalisant heeft de in onderhavige zendingen aangetroffen 88 wielervelgen, drie fietssturen en het fietsframe aangemerkt als zijnde inbreuk makend op het intellectueel eigendomsrecht van de merken FFWD Fast Forward, Dura Ace, Easton, Most en Pinarello.

Bij een doorzoeking ter in beslagname in de woning van verdachte aan adres 2 op 23 september 2015 zijn negen wielervelgen, negen fietssturen, twee zadelpennen en een fiets aangetroffen en in beslag genomen. Deze wielervelgen, fietssturen, zadelpennen en fietsframe waren voorzien van het woord- en beeldmerk van FFWD Fast Forward, Most, Ness en Pinarello Dogma, zijnde geregistreerde merken. Voornoemde verbalisant heeft na onderzoek vastgesteld dat deze fietsonderdelen zijn aan te merken als inbreuk makend op het intellectueel eigendomsrecht van de merken FFWD Fast Forward, Pinarello, Most en Ness.

In de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 zijn heeft verdachte 322 advertenties op Marktplaats.nl (hierna: Marktplaats) geplaatst, onder de groep Fietsen en Brommers.

In de periode van 24 juni 2014 tot en met 20 december 2014 is verdachte door Marktplaats 73 keer op de hoogte gebracht van het verwijderen van evenzoveel advertenties op Marktplaats in verband met de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht. Deze verwijderingen hebben plaatsgevonden op verzoek van de advocaat van Fast Forward Wheels BV.

naam 1 heeft namens Fast Forward Wheels BV aangifte gedaan. De aangifte heeft betrekking op vervalsingen van het beschermde merk FFWD Fast Forward.

naam 2 heeft namens Shimano Europe Holding BV aangifte gedaan van vervalsingen van het beschermde merk Shimano – Dura Ace. naam 2 heeft verklaard dat hij in mei 2014 telefonisch contact heeft gehad met de verkoper, die zich de heer getuige noemde, over de verkoop van Dura Ace wielen via Marktplaats. naam 2 heeft tijdens dat gesprek aan de verkoper gevraagd of hij zich bewust was van het feit dat hij namaak Shimano Dura Ace wielen aanbood en hem gewezen op de veiligheidsrisico’s.

naam 3 heeft namens Pinarello aangifte gedaan van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de beschermde merken Pinarello SPA en Most. Daarnaast heeft naam 3 verklaard dat de getoonde foto’s van een fietsframe van het merk Pinarello Dogma en een carbon stuur van het merk Most namaak producten zijn.

getuige, de partner van verdachte, heeft verklaard dat zij meermalen aan verdachte heeft gevraagd of zijn handel wel legaal was. getuige heeft verklaard dat zij een keer een telefoongesprek heeft opgevangen waarin iemand zei dat hij dacht dat verdachte handelde in merk vervalste goederen. Toen getuige verdachte hiernaar vroeg, heeft hij gezegd dat hij het ontwerp zelf had bedacht en dat hij tegen de klanten zei dat het niet origineel was en dat op de goederen geen naam stond.

Verdachte heeft tijdens zijn verhoor bij de FIOD verklaard dat alle 45 door de Douane in beslag genomen zendingen voor hem waren bestemd. Verdachte heeft verder verklaard dat hij de verschillende fietsonderdelen kocht via Ali-Express, invoerde en vervolgens aan derden doorverkocht en hiertoe op internet, met name Marktplaats, adverteerde. Hij adverteerde onder de namen ‘ alias 1 ’, ‘ alias 2 ’ en ‘ alias 3 ’ en hij is sinds augustus 2014 hiermee begonnen. Verdachte heeft voorts verklaard dat de bij de doorzoeking op 23 september 2015 in zijn woning te Haaksbergen aangetroffen negen wielervelgen van hem zijn en dat hij deze wielervelgen ook via Ali-Express heeft besteld.

Relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot parketnummer 08/996049-16

Op 3 juni 2016 heeft een verbalisant in het kader van een pseudokoop ex artikel 126i Sr een afspraak gemaakt voor een ontmoeting met de verkoper van een op Marktplaats aangeboden set racefietswielen van het merk Fast Forward. Nadat de verkoper, zijnde verdachte, de velgen aan de verbalisant had getoond en hij op verzoek van de verbalisant naar zijn auto was gelopen om de factuur op te halen, is verdachte door andere opsporingsambtenaren aangehouden op verdenking van de verkoop van een merk vervalst goed.

In het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant verbalisant is vastgesteld dat de set carbonvelgen die verdachte aan de pseudokoper heeft laten zien, merk vervalst zijn.

Tijdens een doorzoeking van de woning van verdachte op 3 juni 2016 is een zwarte carbon racefiets zonder zichtbare merknaam, maar met een sticker van de Spaanse vlag en letterstickers die de tekst ‘ verdachte ’ vormden, in beslag genomen. Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant verbalisant volgt dat na deskundigenraadpleging vastgesteld is dat deze racefiets inbreuk maakt op de merkrechten van Pinarello.

Verdachte heeft verklaard dat hij na zijn aanhouding op 23 september 2015 is overgegaan op handel in merkloze goederen en dat het goederen van zijn eigen merk betroffen. Verdachte heeft verklaard dat hij daartoe eind november 2015 contact heeft opgenomen met zijn leverancier in China en dat hij vanaf maart 2016 zeven sets wielen heeft ontvangen.

Waren waarop een merk waarop een ander recht heeft is nagebootst

De rechtbank stelt op basis van de bevindingen van de deskundige van de Douane vast dat de door de Douane/kantoor Schiphol Cargo in beslag genomen fietsonderdelen waren voorzien van de hierboven genoemde beschermde merken, dat deze fietsonderdelen slechts een geringe afwijking vertoonden, dat de kwaliteit van de gebruikte materialen ver beneden de kwaliteit van de originele producten was en dat geen van de producten in een originele verpakking zat. Dit brengt de rechtbank – mede gezien de aangiften van de heren naam 1, naam 2 en naam 3 en de verklaring van de getuige– tot het oordeel dat deze fietsonderdelen niet in opdracht van, noch met toestemming van de rechthebbenden zijn vervaardigd en aldus zijn aan te merken als waren waarop een merk, waarop een ander recht heeft, is nagebootst, als bedoeld in artikel 337 lid 1, letter d Wetboek van Strafrecht (Sr).

Op basis van de bevindingen van de verbalisanten verbalisant en verbalisant komt de rechtbank tot hetzelfde oordeel met betrekking tot de tijdens de doorzoekingen in de woning van verdachte aangetroffen (fiets)onderdelen.

Invoeren

De rechtbank stelt op basis van het vorenstaande vast dat de door de Douane/kantoor Schiphol Cargo inbeslaggenomen fietsonderdelen, evenals de bij de doorzoekingen in de woning van verdachte aangetroffen (fiets)onderdelen, binnen Nederlands grondgebied zijn gebracht en aldus zijn ingevoerd, als bedoeld in art. 337 lid 1 Sr.

In voorraad hebben

De rechtbank acht tevens het in voorraad hebben van de in de tenlasteleggingen genoemde (fiets)onderdelen bewezen. Gelet op het aantal in de woning van verdachte aangetroffen (fiets)onderdelen acht de rechtbank het niet aannemelijk dat deze voor eigen gebruik zijn geweest.

Doorvoeren, verkopen en/of afleveren

Voor het doorvoeren, verkopen en/of afleveren van de in de tenlasteleggingen genoemde (fiets)onderdelen bevat het dossier geen, althans onvoldoende bewijs. De rechtbank zal verdachte van deze onderdelen van de tenlasteleggingen vrijspreken.

Wetenschap

Om binnen het bereik van artikel 337 Sr te vallen moet de inbreukmaker wetenschap hebben van het feit dat inbreuk wordt gemaakt op een merkenrecht. Het opzet dient gericht te zijn op elk van de onderdelen, waarbij voorwaardelijk opzet voldoende is.

De rechtbank stelt op basis van de feiten en omstandigheden zoals hiervoor weergegeven vast dat verdachte voorafgaande aan de invoer van de in de tenlasteleggingen genoemde (fiets)onderdelen meermalen op de hoogte is gesteld van het feit dat de fietsonderdelen die hij op Marktplaats te koop aanbood namaak onderdelen betroffen. Zowel de heer naam 1 van FFWD (per e-mail op 17 maart 2014) als de advocaat van FFWD (per brief op respectievelijk 3 juni 2014 en 18 juni 2014) hebben verdachte hierop gewezen. Daarnaast is verdachte door Marktplaats in kennis gesteld van het feit dat de fietsonderdelen die hij op Marktplaats aanbood namaak FFWD-onderdelen betroffen. Reden ook voor naam 1 en de advocaat van FFWD om verdachte te sommeren de handel te staken en reden voor Marktplaats om verschillende advertenties van verdachte te verwijderen.

Voorts stelt de rechtbank vast dat naam 2 van Shimano in mei 2014 telefonisch contact heeft gehad met verdachte, die zich voordeed als de heer getuige, tijdens welk telefoongesprek verdachte door naam 2 is medegedeeld dat hij op internet namaak Shimano Dura Ace wielen aanbood. Tot slot is verdachte meermalen door zijn partner getuige gevraagd naar de legaliteit van de door hem ingevoerde en op internet aangeboden fietsonderdelen en heeft verdachte tegen haar gezegd dat hij tegen klanten zei dat de fietsonderdelen niet origineel waren.

De verklaring van verdachte dat hij niet op de hoogte was van de merkvervalsing stelt de rechtbank op basis van de hiervoor uiteengezette bewijsmiddelen als ongeloofwaardig terzijde.

De verklaring van verdachte dat hij na zijn aanhouding is overgegaan op de handel in merkloze goederen, wordt weersproken door de leesbare tekst op de fietsonderdelen van de door verdachte in de periode van 1 oktober 2015 tot en met 3 juni 2016 op internet geplaatste advertenties en het proces-verbaal van de pseudokoop waarin verdachte de aangeboden set heeft aangeduid als zijnde van het merk Fast Forward.

De rechtbank acht op basis van vorenstaande overwegingen bewezen dat verdachte wist dat hij met de door hem ingevoerde en voorhanden zijnde fietsonderdelen inbreuk maakte op merkenrechten.

Beroep of bedrijf

De rechtbank is van oordeel dat verdachte de invoer en het in voorraad hebben van de merk vervalste fietsonderdelen als een bedrijf heeft uitgeoefend. Dit oordeel is gebaseerd op:

  • het grote aantal fietsonderdelen dat verdachte heeft ingevoerd;
  • de inhoud van het tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte op 23 september 2015 aangetroffen notitieboekje, waaruit onder meer kan worden afgeleid dat verdachte in de periode van september 2014 tot en met mei 2015 in totaal 151 sets carbon wielervelgen heeft verkocht voor een totaalprijs van € 87.678;
  • het aantal advertenties op Marktplaats, en
  • de verklaring van verdachte zelf.

De rechtbank acht voorts bewezen dat verdachte hier na 23 september 2015 mee is doorgegaan, hetgeen volgt uit de poging tot pseudokoop waarbij verdachte ten tweede male is aangehouden.
 

Bewezenverklaring

  • Het opzettelijk waren, waarop een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, invoeren en in voorraad hebben.
     

Strafoplegging

  • 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 180 uur

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

 


Print Friendly and PDF ^