Veroordeling ter zake van verduistering uit dienstbetrekking

Rechtbank Midden-Nederland 3 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2625

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan het verduisteren van gelden. Verdachte had deze gelden uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich. Door zo te handelen heeft verdachte Frigo Group Logistics B.V. voor een bedrag van € 15.647,77 benadeeld en het vertrouwen van zijn werkgever geschaad.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 120 uren en veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan Frigo Group Logistics B.V., tot een bedrag van € 10.000,-- hoofdelijk, dat wil zeggen dat verdachte in zoverre dient te betalen behalve voor zover deze vordering al door of namens een ander is betaald.

De rechtbank veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^