Commissievoorstellen Vierde Anti-witwasrichtlijn en herziening Verordening informatie bij geldovermakingen | Onder meer nieuwe uitgangspunten cliëntenonderzoek en hogere sancties

De preventie van witwassen en financieren van terrorisme is een dynamisch proces. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om door misdaad gegenereerde inkomsten te integreren in de legale economie. Dit noodzaakt tot periodieke aanvulling en aanpassing van wet- en regelgeving, aldus de toelichting bij de wijzigingen op en aanvullingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Dat het een dynamisch proces is, blijkt uit twee, met elkaar samenhangende, commissievoorstellen die - de inkt van de gewijzigde Wwft was nauwelijks droog - op 5 februari 2013 verschenen. Het eerste voorstel ziet op een nieuwe (Vierde) Anti-witwasrichtlijn. Het tweede voorstel betreft een voorgenomen herziening van de Verordening (EG) nr. 1781/2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler.

In dit artikel wordt - na een korte achtergrondschets - nader ingegaan op de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek, geldovermakingen en sancties en wordt afgerond met een aantal algemene opmerkingen over beide commissievoorstellen.

Lees verder:

Meer weten over de Wwft en actuele ontwikkelingen op dit gebied? Kom dan op 19 september naar de cursus Wwft & Witwassen in het centrum van Den Haag.
Ga voor meer informatie naar www.bijzonderstrafrechtacademie.nl of klik hier.
Print Friendly and PDF ^