Veroordeling oplichting groot aantal apotheken en valsheid in geschrifte

Rechtbank Midden-Nederland 8 december 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9472 Verdachte heeft een groot aantal apotheken opgelicht en éénmaal gepoogd een apotheek op te lichten. Deze oplichtingen, met als doel babyvoeding te verkrijgen, kwamen tot stand door gebruikmaking van door verdachte vervalste machtigingen. Met deze machtigingen kan babyvoeding worden verkregen zonder daarvoor aan de apotheek te betalen, aangezien deze kosten direct bij de ziektekostenverzekeraar in rekening worden gebracht.

De door verdachte gepleegde oplichtingen, het vervalsen van machtigingen en het gebruik maken daarvan, leveren op de directe schade op voor de apotheken. Zij hebben namelijk babyvoeding aan verdachte afgegeven die een flinke waarde vertegenwoordigt en zijn daarbij - achteraf ten onrechte - in goed vertrouwen afgegaan op de machtigingen die door verdachte zijn overgelegd. De apotheken konden vervolgens geen aanspraak maken op enige vergoeding van de verzekeraar.

Verdachte heeft, om de vervalste machtiging als echt en onvervalst te doen overkomen, de naam en gegevens gebruikt van een bestaande diëtistenpraktijk in zijn woonplaats.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 77 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^