Veroordeling in grootschalige BTW-fraude

Gerechtshof Den Haag 31 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:774

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die tot doel had en het mogelijk heeft gemaakt om door middel van grootschalige BTW-fraude grote financiële voordelen te ontvangen. De fraude heeft zich afgespeeld in de handel van mobiele telefoons waarbij gebruik werd gemaakt van zogenaamde plofbedrijven die de door hen in rekening gebrachte en daadwerkelijk ontvangen omzetbelasting niet aan de fiscus hebben aangegeven en afgedragen.
 

Bewezenverklaring

  • Feit 1: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
  • Feit 2: feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet binnen de daarvoor gestelde termijn doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd. en
  • feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig  belasting wordt geheven. en
  • opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.
     

Strafoplegging

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, met aftrek van voorarrest.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^