Veroordeling filiaalmanager wegens fraude

 Rechtbank Zutphen 30 oktober 2012, LJN BY 1570 Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim drie jaar schuldig gemaakt aan verduistering van een aanzienlijke hoeveelheid geld, die hij uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als filiaalchef/bedrijfsleider bij de winkel te onder zich had door:

  • artikelen op de kassa als retour aan te slaan, die in werkelijkheid niet retour kwamen en het geld in eigen zak te steken; om de administratie recht te trekken boekte hij ook wel de desbetreffende artikelen over naar een ander filiaal;
  • te frauderen met de prijzen van artikelen die eindigen op een 6 achter de komma (indien dit artikel wordt verkocht, krijgt de verkoper meer bonus) of een 9 achter de komma (indien dit artikel wordt verkocht, krijgt de verkoper minder bonus): hierbij behield hij de premie nadat hij het desbetreffende artikel (fictief) verkocht had en als retour had aangeslagen.

Tevens heeft hij in diezelfde periode valsheid in geschrifte gepleegd door:

  • verzekeringspolissen op artikelen af te sluiten op naam van niet bestaande personen en hiervoor een premie te incasseren.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf en terugbetaling van het gefraudeerde bedrag van € 23.845.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^