Veroordeling belastingadviseur wegens valselijk opmaken overeenkomst en opzettelijk doen van onjuiste aangiften VPB en IB

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4206 

Verdachte heeft als belastingadviseur een overeenkomst valselijk opgemaakt en onjuiste aangiften (voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting) gedaan. Zo heeft hij de werkelijke inkomsten en uitgaven van een besloten vennootschap en inkomsten van haar bestuurder buiten de waarneming van de fiscus gehouden.

Bewezenverklaring

  • het onder 1 bewezen verklaarde levert op: medeplegen van het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.
  • het onder 2 bewezen verklaarde levert op: medeplegen van opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.
  • het onder 3 bewezen verklaarde levert op: medeplegen van valsheid in geschrift.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenis- straf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Daarnaast wordt de verdachte ontzet van het recht tot uitoefening van het beroep van belastingadviseur / belastingconsulent voor de duur van 5 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^