Veroordeling bedrijf overtreden arbeidsomstandighedenwet

Rechtbank Zwolle 17 juli 2012, LJN BX1911
In 2009 heeft in een distributiehal van verdachte een ongeluk plaatsgevonden: een hoogbouwtruck is tegen een schaarhoogwerker gereden waardoor die schaarhoogwerker is omgevallen, terwijl de twee slachtoffers, werknemers van bedrijf X dat werkzaamheden verrichtte voor en op het terrein van verdachte, zich in de schaarhoogwerker op ongeveer 12 meter hoogte bevonden. Uit de verklaring van de chauffeur van de hoogbouwtruck is gebleken dat hij niet op de hoogte was gesteld dat er derden in de distributiehal aan het werk waren.


De rechtbank is van oordeel dat het ongeluk is te wijten aan ernstige onzorgvuldigheid aan de kant van verdachte.


Verdachte heeft verzuimd de ingang van de gang waar de schaarhoogwerker stond opgesteld door paaltjes of linten of op een andere wijze af te doen zetten en de bestuurder van de hoogbouwtruck te doen informeren over de in de gang opgestelde schaarhoogwerker en aanwezigheid van derden.  Het is primair aan verdachte om toe te zien op het treffen van de nodige maatregelen teneinde de veiligheid van werknemers van X te waarborgen. Dat is in het onderhavige geval niet gebeurd. Verdachte heeft immers de zorg van de veiligheid overgelaten aan danwel afhankelijk gesteld van het handelen van de werknemers van X enerzijds en het (niet volgens protocollen of werkprocessen doch at random) verstrekken van informatie binnen het bedrijf over de komst en aanwezigheid van de werknemers van X anderzijds. Dat, zoals gesteld is door verdachte, de slachtoffers onaangekondigd bij het bedrijf van verdachte zouden zijn verschenen die ochtend, doet daar niet aan af. Als de slachtoffers zich inderdaad onaangekondigd zouden hebben gemeld dan had ofwel verdachte hen weg dienen te sturen ofwel zich ervan dienen te hebben gewissen dat zij, nadat beveiligingsmaatregelen op de werkplek waren getroffen, daar veilig aan het werk hadden kunnen gaan. Dit is niet gebeurd.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen overtreding van art. 10 Arbeidsomstandighedenwet.

Print Friendly and PDF ^