Veroordeling ambtenaar voor het opmaken en indienen van valse facturen bij werkgever (gemeente Den Haag)

Rechtbank 's-Gravenghage 27 september 2012, LJN BX8629 Verdachte heeft gedurende bijna twee jaar facturen valselijk opgemaakt voor niet verrichte werkzaamheden. Verdachte deed dit door als begunstigde de naam van zijn echtgenote en het nummer van haar bankrekening te vermelden, tot welke rekening verdachte toegang had. Deze facturen diende hij vervolgens in bij zijn werkgever, de gemeente Den Haag.

Verdachte heeft hiermee de Gemeente Den Haag voor bijna € 40.000,- benadeeld.

De rechtbank rekent het verdachte bijzonder ernstig aan dat hij de feiten heeft gepleegd in zijn positie als ambtenaar en dat het betreffende geld gemeenschapsgeld is. De rechtbank neemt anderzijds in aanmerking dat verdachte door zijn handelen persoonlijk al is getroffen, nu de gemeente Den Haag hem disciplinair ontslag heeft verleend en dit handelen ook tot een echtscheiding heeft geleid.

De rechtbank legt de door de officier van justitie gevorderde deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geheel voorwaardelijk op. Teneinde de ernst van de gepleegde feiten te onderstrepen wordt een werkstraf voor de maximaal mogelijke duur opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^