Vernietiging belastingaanslag na vrijspraak?

Belastingheffing en strafvervolging zijn twee losstaande trajecten. Je kunt daardoor ook tegenstrijdige uitkomsten krijgen: een belastingaanslag zonder veroordeling of vice versa. Elke rechter – in de strafzaak en belastingprocedure – oordeelt namelijk zelfstandig of hij of zij het strafbare feit bewezen acht respectievelijk of de aanslag terecht is opgelegd. Ook als het in essentie om hetzelfde feit gaat, zoals bij het niet aangeven van belastbare inkomsten uit dat misdrijf. Het in twijfel trekken van een vrijspraak is echter (zwak uitgedrukt) ‘not done’. Wat betekent dat voor de belastingrechter die oordeelt over belaste inkomsten - uit een misdrijf waarvoor iemand is vrijgesproken? 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^