Verdiepingscursus Witwassen | Vrijdag 27 juni

De bestrijding van witwassen staat nog altijd hoog op de agenda van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers.

Het voeren van de verdediging is echter niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Zo is voor een efficiënte en strategische verdediging gedegen kennis van de geldende witwasjurisprudentie vereist. Dat geldt in gelijke mate voor kennis ten aanzien van het formuleren van onder- zoekswensen.

Deze cursus biedt een overzicht van de geldende jurisprudentie. Daarnaast wordt op praktische en schematische wijze uiteengezet welke strategieën mogelijk zijn en welke keuzes daarin gemaakt moeten worden.

Programma

  • Uiteenzetting inhoud art. 420bis Sr t/m art. 420quater Sr aan de hand van praktische voorbeelden;
  • Uiteenzetting jurisprudentie omtrent het onbekende gronddelict, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de vervolging en berechting in witwaszaken;
  • Uiteenzetting jurisprudentie omtrent de uitzondering voor enkel voorhanden hebben, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de vervolging en berechting in witwaszaken;
  • Behandeling van een aantal casusposities met betrekking tot de rol van de verdediging in het voorbereidend onderzoek en het formuleren van onderzoekswensen, met aandacht voor de strategie in hoger beroep;
  • Behandeling van een aantal casusposities met betrekking tot het voeren van verweren bij de inhoudelijk behandeling.

Docent: mr. D.J. van Leeuwen

Dirk is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op fraude, in het bijzonder fraude op de financiële markten. Daarnaast is hij verbonden aan het Landelijk kenniscentrum fraude van het Gerechtshof Amsterdam, in welke hoedanigheid hij ook betrokken is bij de behandeling van fraudezaken. Als onderzoeker publiceert hij onder andere over witwassen.

Dirk is als redacteur verbonden aan het Tijdschrift Bijzonder Strafrecht & Handhaving.

Doelgroep

  • Strafrechtadvocaten

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Vrijdag 27 juni 2014 | 13.00 - 17.15 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 250,- excl. BTW Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan deze cursus, dan ontvangt u beiden € 25,- korting.

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

 

Print Friendly and PDF ^