Themazitting eenvoudige faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft ondernemers uit Gelderland gedagvaard die worden verdacht van diverse eenvoudige vormen van faillissementsfraude. Op 26 juni is er bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, een zitting waarop zeven zaken, met in totaal negen verdachten, worden behandeld.

In deze zaken is er aangifte gedaan door de curatoren die belast zijn met de afwikkeling van het faillissement. De strafbare feiten betreffen voornamelijk het niet (volledig) afgeven van de administratie of het onttrekken van goederen of geld aan de failliete boedel. De strafbare feiten werden gepleegd in Arnhem, Dreumel, Duiven, Elst, Elspeet, Harderwijk, Zutphen en Nijkerk.

Een faillissement is een regeling die gemaakt is om bedrijfsbeëindiging in goede banen te leiden nadat een bedrijf in betalingsproblemen is gekomen. De curator, die door de rechtbank wordt benoemd, zegt de lopende financiële verplichtingen op en behartigt de belangen van zowel de failliet verklaarde onderneming als die van de schuldeisers. Daarbij is het van belang dat de curator over een volledige boekhouding kan beschikken. De ondernemer mag zelf in het zicht van of tijdens het faillissement geen geld of goederen uit de ‘boedel' van de onderneming halen, om daarmee zichzelf of bepaalde schuldeisers te bevoordelen.

In de afgelopen jaren heeft het OM diverse spraakmakende gevallen van faillissementsfraude voor de rechter gebracht. Zo stond in februari 2014 een voormalige bestuurder van The Entertainment Group BV voor de rechter in Zwolle. Het OM verweet  de man onder andere dat hij in 2009 ruim € 300.000 aan de boedel van de gefailleerde vennootschap The Entertainment Group BV (TEG) onttrok.

Echter, ook in kleine faillissementen komt fraude (te) vaak voor. Het OM vindt dat ook deze relatief eenvoudige vormen van faillissementsfraude niet onbestraft mogen blijven. Faillissementsfraude verhindert een eerlijke afwikkeling van het faillissement door de curator. Daardoor worden de crediteuren benadeeld. Het ondermijnt aldus het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij op verschillende vlakken schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen blijven houden in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

De politierechter behandelt de zaken op donderdag 26 juni in de rechtbank Arnhem.  De eerste zitting staat gepland om 9.00  uur en de laatste zitting begint om 10.45 uur.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^