Verdiepingscursus Cybercrime | Vrijdag 22 september | PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Op vrijdag 22 september a.s. organiseert BijzonderStrafrecht.nl Academie de Cursus Verdiepingscursus Cybercrime. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod.
 

Programma

De dag start met een introductie op het gebied van cybercrime en de ontwikkeling van computercriminaliteit: wat wordt er onder cybercrime verstaan en welke voorbeelden van computercriminaliteit kennen we inmiddels in de praktijk? Vervolgens wordt het (nationaal en Europees) juridisch kader uiteengezet. 

Tijdens het tweede deel van de cursus worden de strafbaarstellingen uitvoerig besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende cybercrimedelicten, zoals computervredebreuk (hacken), de verspreiding van malware en denial-of-service aanvallen. Ook wordt er aandacht besteed aan cybergerelateerde criminaliteit, zoals online drugshandel, fraude en witwassen. Aan de hand vanpraktijkvoorbeelden uitgelegd hoe de delicten worden gepleegd en strafbaar zijn gesteld.

In het derde deel wordt aan de hand van casussen het opsporingsproces van cybercrime uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de meer technische uitdagingen cybercrime-onderzoeken, zoals het versleutelingsprobleem en gebruik van anonimiseringstechnieken door verdachten. De nadruk wordt uiteraard gelegd op de normering van digitale opsporingsmethoden, zoals openbronnenonderzoek op internet, undercover opsporingsmethoden, het vorderen van gegevens bij online service providers, de inbeslagname van computers en hacken als opsporingsbevoegdheid.

In het vierde deel van de cursus wordt kort ingegaan op toekomstige ontwikkelingen bij cybercrime en toekomstige wetgeving.
 

Docent

 

Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker en gastmedewerker verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor Recht en Technologie bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, privacy en cybersecurity. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht. Op 10 januari 2017 is Jan-Jaap op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ gepromoveerd bij de Universiteit Leiden. 

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)
 • Leden Rechterlijke Macht
 • Leden Openbaar Ministerie
 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)
 • Medewerkers Belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Adviseurs 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 22 september 2017 | 10-17 uur
Inloop vanaf: 9.30 uur 

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag 

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Cursusmateriaal
 • Consumpties 

PO/PE-punten: 6 (juridisch)

 

Print Friendly and PDF ^