Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het opmaken, voorhanden hebben en gebruik maken van valse en/of vervalste geschriften ter verkrijging van hypothecaire geldleningen en het veiligstellen van huurwoningen

Rechtbank Amsterdam 23 april 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2300 Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het opmaken, voorhanden hebben en gebruik maken van valse en/of vervalste geschriften ter verkrijging van hypothecaire geldleningen en het veiligstellen van huurwoningen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van geldbedragen, het (medeplegen van) witwassen van een woning en het deelnemen aan een criminele organisatie die tot doel had geschriften valselijk op te maken en te vervalsen teneinde klanten ogenschijnlijk legale inkomsten te verschaffen, en van misdrijf afkomstige gelden wit te wassen.

Verdachte was bestuurder van en feitelijk leidinggevende aan een professioneel bedrijf dat bemiddelde en adviseerde met betrekking tot onroerend goed. Zijn bedrijf was voor de onderwereld de schakel met de legale bovenwereld voor het verborgen houden van strafbare feiten, het uit het zicht houden van de opbrengsten daarvan en het uiteindelijk in het legale economische verkeer brengen daarvan, en heeft daartoe zijn professionele kennis en diensten ingezet. Verdachte heeft daarbij een leidinggevende, faciliterende rol gespeeld, en hiertoe nauw samengewerkt met anderen.

De rechtbank heeft verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 22 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^