Verdachte heeft opzettelijk geen loonbelasting afgedragen en geen aangifte omzetbelasting gedaan van de door hem gegenereerde looninkomsten c.q. omzet van de via stichtingen zogenoemde “10 euro kapperszaken”

Rechtbank Noord-Nederland 12 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5614

Naar het oordeel van de Noordelijke Fraude Kamer heeft een verdachte opzettelijk geen loonbelasting afgedragen bij het uitbetalen van loon aan zijn personeelsleden en geen aangifte gedaan bij de belastingdienst van omzetbelasting van de door hem gegenereerde looninkomsten c.q. omzet van de via stichtingen zogenoemde “10 euro kapperszaken”. Van de niet opgegeven en afgedragen gelden heeft verdachte onder meer een in aanbouw zijnde woning te Groningen gefinancierd. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van een werkgeversverklaring, waarin in strijd met de waarheid werd vermeld dat zijn broer als werknemer en in loondienst werkzaam was bij de Stichting Medicinale Cannabis Nederland.

De verdachte heeft zich aldus stelselmatig onttrokken aan de op hem gestelde fiscale verplichtingen en dusdoende de Belastingdienst benadeeld. Hij heeft zich op deze wijze stelselmatig geld toegeëigend, waarop hij geen recht had. In totaal heeft de verdachte enkele honderdduizenden euro aan gelden witgewassen waarvan circa 400.000,-- euro ter financiering in een in aanbouw zijnde woning is gestoken.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

De broer van verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uren, wegens gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte.

Naar het oordeel van de Noordelijke Fraude Kamer heeft de broer van de door verdachte aan de belastingdienst niet opgegeven gelden een in aanbouw zijnde woning aan de te Groningen verkregen en voorhanden gehad. Derhalve heeft de broer zich samen met verdachte schuldig gemaakt aan witwassen. Daarnaast heeft de broer, ter verkrijging van een hypothecaire lening voor de bouw van de hiervoor genoemde woning, gebruik gemaakt van diverse valse stukken, waaronder een valse werkgeversverklaring. De door de broer van verdachte verkregen gelden zijn aan verdachte afgedragen en zijn ter financiering in een in aanbouw zijnde en op naam van de broer van verdachte staande woning gestoken. Hij heeft bewust zijn medewerking verleend aan de schijnconstructie rond de financiering van de woning in Groningen, waardoor zijn verdachte in staat is geweest om een aanzienlijke hoeveelheid zwart geld een legale bestemming te geven en zodoende van de opbrengsten van zijn misdrijven heeft kunnen profiteren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^