Trema afl. 2 2013

Uit de redactie:Veranderende tijden J.D.A. den Tonkelaar

Manifest

Het pamflet: wat te doen? M.E.L. Fikkers, H. de Hek, J.H. Kuiper, K.E. Mollema, R.A. van der Pol, I. Tubben en M.W. Zandbergen

Voorwaarden scheppen voor kwaliteit rechtspraak F.W.H. van den Emster

Rede over de in het Manifest genoemde onderwerpen M.C.C. van de Schepop

De rechter en het bedrijf van de rechtspraak. Het grote onbehagen nader beschouwd S. Dijkstra

De scheurende macht. Groeistuipen bij modernisering P.C. Kop

‘Gevaarlijke’ zinsneden en autonomie A.R. Mackor

Op weg naar risicomanagement in de rechtspraak P. de Bruin en H. van den Heuvel

Boekbespreking: Architectuur van het recht. Nederlandse Justitiegebouwen 1870–1914 J.D.A. den Tonkelaar

De Vindplaats: ‘Huis gebenzineerd’. De Eind hovense brandstichting van 1933 J. Snoeijer en C.J. Nierop

Het Proefschrift: Informatieplichten K.J.O. Jansen

Personalia

Print Friendly and PDF ^