Trema

nummer 6 - juni 2012

Uit de redactie
Deskundigenbewijs blijvend in de schijnwerpers
J. Hielkema

De zittingsrechter in civiele zaken
H.F.M. Hofhuis
 
De spoedtap en de Algemene termijnenwet
G.C. Haverkate

Wettelijke normering van buitengerechtelijke incassokosten
B.J. Engberts

Informatietechnologie in de rechtspraak in Europa. Opinies, praktijk en innovatie
A.D. Reiling

Interview

Van confectie naar maatpak: modern maar niet modieus. De stuurgroep ‘Maatwerk’ van de Raad van State
A.W.M. Bijloos

Het proefschrift

De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel
M.G. IJzermans

Rechtspositie in rechte

Personalia

Print Friendly and PDF ^