Toewijzing verzoek ex artikel 591a Sv: Zijn de kosten rechtsbijstand daadwerkelijk ten laste gekomen van de gewezen verdachte?

Gerechtshof Arnhem 21 januari 2013, LJN BY9620 Appellant en zijn gewezen medeverdachte zijn gelijktijdig voor dezelfde feiten vervolgd. De rechtbank heeft verdachte en zijn gewezen medeverdachte eveneens vrijgesproken. Beiden zijn bijgestaan door dezelfde raadsman. Alle declaraties van de raadsman waren gericht aan de gezamenlijke houdstermaatschappij van appellant en zijn gewezen medeverdachte. Gelet op de door appellant overgelegde stukken, in hun onderlinge verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat de gemaakte kosten daadwerkelijk ten laste zijn gekomen van appellant en zijn gewezen medeverdachte.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^