'Toerekenen van wederrechtelijk verkregen voordeel'

Bij de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel en bij conservatoire beslaglegging kunnen rechtspersoon en natuurlijk persoon niet vereenzelvigd worden, maar onder bepaalde voorwaarden kan het voordeel van de rechtspersoon wel worden toegerekend aan de natuurlijke persoon en kan zogenaamd anderbeslag gelegd worden. In dit artikel behandelen wij welke criteria hiervoor gelden.  Lees verder:

Om dit artikel te kunnen raadplegen dient u te zijn geabonneerd op Strafblad. 

 

Print Friendly and PDF ^