Immuniteit hoofd OLAF opgeheven

De Europese Commissie heeft op 2 maart jl. de immuniteit opgeheven van het hoofd van het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF Giovanni Kessler. Aanleiding hiervoor is om Belgische officieren van justitie de gelegenheid te bieden Kessler te verhoren met betrekking tot jegens hem geuite beschuldigingen dat hij in België wetgeving zou hebben overtreden door het heimelijk opnemen van een telefoongesprek in fraude-onderzoek Dalli. Lees meer:

 

Print Friendly and PDF ^