OM eist in hoger beroep geldboete van €100.000 voor fiscale fraude

De advocaat-generaal (OM) in Arnhem heeft vandaag in hoger beroep een geldboete van €100.000 geëist tegen een 46-jarige man die verdacht wordt van fiscale fraude in Oldenzaal en Enschede van 2002 t/m 2004. De man probeerde via valse overeenkomsten grote fiscale voordelen te behalen. Tegen de rechtspersoon waar de verdachte onderdeel van uitmaakte, werd een geldboete van €25.000 geëist.

In de visie van het Openbaar Ministerie (OM) hebben de verdachten op verschillende manieren de Belastingdienst opzettelijk benadeeld met als belangrijkste doel er zelf beter van te worden. Het gaat onder andere om de verkoop van een bedrijfspand met een veel hogere waarde dan in de overeenkomst die aan de Belastingdienst werd overgelegd was vermeld en het verkrijgen van investeringsaftrek met een valse aannemingsovereenkomst. Deze stukken dienden als basis voor een aantal valse aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. De schade is ongeveer een half miljoen euro. De belastingrechter heeft inmiddels geoordeeld dat dit bedrag alsnog aan de Belastingdienst moet worden betaald door verdachte en de rechtspersoon.

Bij de strafeis houdt het OM rekening met de ernst van de strafbare feiten. 'De verdachte heeft bewust illegale constructies bedacht om belastingen te ontduiken en aftrekposten te creëren. Dit wordt de verdachte zwaar aangerekend, vooral omdat hij bij een deel van de feiten duidelijk alleen persoonlijk gewin voor ogen had. Rekening houdend met alle omstandigheden en het tijdsverloop is een geldboete van €100.000 op zijn plaats. Aan de BV dient de eerder door de rechtbank opgelegde geldboete van €25.000 te worden gehandhaafd', aldus de advocaat-generaal tijdens zijn requisitoir.

De rechtbank veroordeelde de verdachte eerder tot een geldboete van €50.000 bij een eis van de officier van justitie van €150.000. De rechtspersoon kreeg een geldboete van €25.000 opgelegd. Door de verdachten is in beide zaken appel ingesteld. Het OM heeft appel ingesteld tegen de mannelijke verdachte. Dit appel richt zich tegen de bewezenverklaring en de hoogte van de geldboete.

De uitspraak volgt (naar verwachting) op 3 juni a.s.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^