The Anti-Money Laundering System in the Context of Globalisation: A Panopticon built on Quicksand?

Op 28 juni 2011 promoveerde Liliya Gelemerova op het proefschrift met de titel 'The Anti-Money Laundering System in the Context of Globalisation: A Panopticon built on Quicksand? '. Haar promotoren zijn prof. dr. P.C. van Duyne en prof. mr. M.S. Groenhuijsen.

Het proefschrift stelt de fundamenten - waarop al sinds jaar en dag de politieke agenda met betrekking tot witwassen en de (inter-) nationale maatregelen om het witwassen van geld tegen te gaan gebouwd zijn - ter discussie. Waarom is money laundering een bedreiging voor de maatschappij? Was het dat dan een eeuw geleden ook niet al? Is het wel zo dat de integriteit van het financiële stelsel in het geding is? En als dat zo is, waarom functioneren landen als Zwitserland en Liechtenstein dan nog (steeds) zo goed?

Print Friendly and PDF ^