Roep om strenger optreden tegen zorgfraude

De Kamer vraagt de regering welke acties zij onderneemt na aanhoudende berichten over onterechte declaraties door ziekenhuizen en zorginstellingen. "Fraude is ontoelaatbaar", zegt minister Schippers van Volksgezondheid.

Rekeningen voor behandelingen die nooit plaatsvonden, gesjoemel met persoonsgebonden budgetten (pgb's) en cosmetische behandelingen als medische zorg declareren. De Kamer is bezorgd over een reeks onthullingen over zorgfraude waarbij meerdere ziekenhuizen en artsen betrokken zouden zijn. De zorgverzekeraars spoorden in 2011 voor zo'n 1 miljard aan onterechte declaraties op. "Het lijkt slechts het topje van de ijsberg, terwijl de betaalbaarheid van de zorg al langer onder druk staat", zegt Bergkamp (D66). Volgens Krol (50PLUS) "verzieken" fraudeurs de zorg.

Er is onvrede over de fraudeaanpak door Schippers 

Waar was de minister? Zorgfraude is onvoldoende bestreden, stellen Leijten (SP) en Klever (PVV), en de burger betaalt daarvoor de rekening in de vorm van een hoge zorgpremie. "In plaats van de gaten te dichten, kleedt het kabinet de burgers uit", zegt de PVV-woordvoerster. Zij gelooft niet meer dat het minister Schippers gaat lukken om de problemen op te lossen, maar haar motie van wantrouwen krijgt alleen steun van de SP. Toezichthouder NZa gaat de komende tijd onderzoek doen naar de omvang van het fraudeprobleem, aldus minister Schippers. Daarmee moeten ook fraudegevoelige onderdelen in het systeem worden opgespoord en aangepakt, maar "ieder systeem heeft zwakheden".

Zorgrekeningen moeten inzichtelijk worden gemaakt 

Het inzicht in de besteding van zorggeld moet worden vergroot, vindt Dijkstra (D66). Het bekostigingssysteem moet nauwkeurig onder de loep worden genomen, vult Slob (ChristenUnie) aan. Hij wil dan ook net als Klever en Bruins Slot (CDA) het declaratiesysteem transparanter maken door zorgrekeningen vanaf 1 januari 2014 eerst naar de patiënt te sturen, zodat die de rekening kan controleren. Ook Mulder (VVD) vindt dat een goede manier om fraude te voorkomen. De minister zal de zorgverzekeraars daarvoor "maximaal onder druk zetten". Maar Leijten vreest dat de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt hierdoor in gevaar komt.

Een conceptrapport over zorgfraude bleef op de plank liggen 

Diverse woordvoerders zijn ontevreden dat een conceptrapport over onterechte declaraties op de plank bleef liggen. Het is niet aan verzekeraars of derden om te beslissen of de Kamer geïnformeerd wordt, aldus Voortman (GroenLinks). Waarom deed de minister niets met de "vernietigende conclusies" uit het rapport totdat RTL Nieuws het naar buiten bracht?, vraagt Leijten. Maar Mulder vindt het voor de hand liggend om alleen definitieve rapporten naar de Kamer te sturen. Een projectgroep voor de aanpak van zorgfraude werd het niet eens, verklaart Schippers, maar zij had wel graag gezien dat de aanbevelingen van die projectgroep waren gedeeld.

GroenLinks en SP pleiten voor een parlementaire enquête 

Leijten pleit voor een parlementaire enquête naar het zorgstelsel om de onderste steen boven te krijgen. Zo moet ook duidelijk worden waar zorggeld precies aan besteed wordt, zegt Voortman. Van der Staaij (SGP) en Krol twijfelen over een parlementaire enquête: het onderzoek moet niet te breed worden. Mulder wil eerst weten hoe groot de zorgfraude is, waarna beoordeeld kan worden welke maatregelen nodig zijn. Volgens Van Dijk (PvdA) is het belangrijk om zorgfraude snel aan te pakken en duurt dat te lang als eerst een parlementaire enquête wordt gehouden. Hij vraagt de minister om halfjaarlijks een stand van zaken over de aanpak van zorgfraude naar de Kamer te sturen. Dat lijkt minister Schippers een goed idee. Na de zomer komt zij met een eerste overzicht.

De pakkans voor zorgfraudeurs moet worden vergroot 

Dijkstra wil de pakkans vergroten voor mensen die frauderen met zorggeld. Lost de minister van Justitie de capaciteitsproblemen bij het OM op en gaan de FIOD en de NZa strenger controleren? Ook Slob wil hier opheldering over. Het aantal opsporingsuren is verhoogd, verzekeren minister Opstelten (Justitie) en staatssecretaris Weekers (Financiën). Waar nodig wordt volgens de minister strafrechtelijke vervolging ingesteld. Verzekeraar DSW kreeg echter te horen dat onderzoek naar onterechte declaraties niet mogelijk is. Bruins Slot: "De fraudeur is de lachende derde." Maar Opstelten zegt dat informatie van DSW wel degelijk wordt onderzocht.

Kamer doet suggesties voor aanpakken fraude 

Klever vindt dat zorgverzekeraars een target voor het opsporen van zorgfraude opgelegd moeten krijgen. Maar volgens de minister hebben zorgverzekeraars voldoende instrumenten om op te treden tegen fraude: ze hebben inzicht in declaraties en kunnen afspraken over terugvordering maken. Leijten heeft een suggestie voor het wegnemen van fraudeprikkels: neem specialisten in loondienst, zodat ze geen voordeel hebben bij veel declareren. Minister Schippers weet echter dat vaste budgetten voor de betaling van ziekenhuisspecialisten in het verleden voor wachtlijsten in de zorg hebben gezorgd. Wel steunt zij een pleidooi van Mulder om bekend te maken welke ziekenhuizen en zorgverzekeraars frauderen.

Huisbezoeken bij pgb-houders moeten fraude voorkomen 

Bemiddelingsbureaus voor pgb's moeten een keurmerk hebben, maar nog steeds wordt er gefraudeerd. Hoe kan dat?, vraagt Bergkamp. Zij vreest net als Voortman en Leijten voor stigmatisering van pgb-houders. Volgens staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) zijn huisbezoeken bij budgethouders cruciaal om fraude te voorkomen. Van 't Wout (VVD) en Bergkamp vragen of het trekkingsrecht eerder kan worden ingevoerd. Daarmee komen budgetten onder beheer van de zorgkantoren en worden die niet meer direct naar pgb-houders zelf overgemaakt. Van Rijn doet zijn best voor een snelle invoering van het trekkingsrecht, maar zegt dat zorgvuldigheid gewenst is.

De Kamer stemt na het debat over de motie van wantrouwen en op 28 mei over de andere moties.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^