Hulpverleners overleden vrouw voor rechter

Een 54-jarige arts uit Heemstede en een 71-jarige natuurgeneeskundige uit Amsterdam die zich vanaf 2007 opwierpen als hulpverlener van een zieke vrouw moeten zich op 29 en 30 mei verantwoorden voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem. De vrouw overleed in april 2011 als gevolg van uitgezaaide borstkanker. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachten van (zware) mishandeling de dood ten gevolge hebbend subsidiair dood door schuld en het in hulpeloze toestand achterlaten van de vrouw.

De vrouw die in 2011 op 52-jarige leeftijd overleed, bemerkte in 2007 een knobbeltje in haar borst. Toen in het ziekenhuis de voorlopige diagnose ‘borstkanker' werd gesteld, werd ze door verdachten geleid naar de niet-reguliere geneeskunde. Vanuit die gedachte werd de ze door de arts en de natuurgeneeskundige begeleid in haar ziekteproces.

Ook toen de gezondheid van de vrouw ernstig en zichtbaar verslechterde werd haar door de twee verdachten afgeraden om zich te wenden tot het reguliere medische circuit.

De vragen die voorliggen zijn o.a. of beide verdachten zijn aan te merken als haar hulpverleners, of er sprake was van ‘informed consent' tussen de vrouw en haar hulpverleners, of er sprake was van goed hulpverlenerschap en of er een causaal verband bestaat tussen het handelen van beide verdachten en het lijden en uiteindelijk overlijden van de vrouw.

De hulpverleners wordt verweten dat zij de vrouw ervan weerhielden zich te wenden tot het reguliere medische circuit en pijnstillers te nemen. Volgens hen kwamen de ziekteverschijnselen niet voort uit borstkanker maar uit de ziekte van Lyme die van voorbijgaande aard zou zijn.

Na het overlijden zijn door de huisarts, de thuiszorginstelling en de echtgenoot van de vrouw meldingen gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die vervolgens aangifte heeft gedaan. De medisch officier van justitie van het parket Noord-Holland, die is bijgestaan door het Expertisecentrum Medische Zaken van het OM, heeft besloten tot vervolging van de twee verdachten. De IGZ is voornemens een tuchtklacht tegen de arts in te dienen.

Voor de zitting zijn door de rechtbank 2 dagen uitgetrokken: woensdag 29 en donderdag 30 mei, beide dagen vanaf 09.30 uur. De zittingen vinden plaats in Gerechtsgebouw ‘De Appelaar', Simon de Vrieshof 1 Haarlem. Na het requisitoir is er een persofficier beschikbaar.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^