Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf wegens uitkeringsfraude

Rechtbank Assen 3 mei 2013, LJN BZ9328

Verdachte heeft in de periode van 1 juli 2006 t/m 31 juli 2012 nagelaten om aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de gemeente Assen te melden dat zij samenwoonde met haar (ex-)man. Verdachte was daartoe verplicht daar zij een uitkering genoot krachtens de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Door aldus relevante gegevens aan de ISD te onthouden, heeft verdachte (de ISD van) de gemeente de mogelijkheid ontnomen om volledig inzicht te krijgen in feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van (de hoogte van) haar aanspraak op een uitkering.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf bestaande uit 120 uren werkstraf.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^