'Strafrechtelijke deelnemingsvormen in fiscalibus: een crime voor de belastingadviseur?'

Met de invoering van de Vierde tranche Awb medio 2009 werden via art. 5:1 Awb medeplegen en feitelijk leidinggeven mede beboetbaar in fiscale sferen. In januari 2014 kwam daar met art. 67o AWR specifiek voor de fiscus bovendien nog de beboetbaarheid van de doen pleger, uitlokker en medeplichtige bij. Hiermee zijn alle strafrechtelijke deelnemingsvormen inmiddels in fiscalibus geïntroduceerd. Fiscaalrechtelijke advocaten en adviseurs zijn bezorgd dat de fiscus met de medepleegmogelijkheid uit 2009 en al helemaal de medeplichtigheidsvariant van begin dit jaar snel een belastingadviseur kan beboeten voor strafbare betrokkenheid bij valse aangiften of andere fiscale delicten.

Uit Kamerstukken blijkt dat door de fiscus inmiddels twee onherroepelijk geworden vergrijpboetes zijn opgelegd aan medeplegers. Fiscale boetes voor onder meer medeplichtigheid op grond van art. 67o AWR zouden vanaf januari 2014 kunnen volgen. Zonder de toekomst te kunnen voorspellen staat Van Asperen den Boer in dit artikel, de materie vanuit strafrechtelijk perspectief bekijkend, kort stil bij de vraag of de zorg dat de adviseur hiervan de dupe gaat worden terecht is. Nadat eerst de strafrechtelijke leerstukken van vooral medeplegen en medeplichtigheid heb aangestipt, worden de fiscale zorgen benoemd. Die wordt vervolgens afgezet tegen relevante jurisprudentie uit het commune strafrecht alsook meer fiscaal getinte kwesties, daarbij aandacht bestedende aan het voorwaardelijke opzet als ondergrens voor strafbaarheid. Het pleitbare standpunt en de objectieve alsook subjectieve benadering daarvan komen aan bod, waarna ik kom tot een voorlopige slotsom.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^